Elektronická Řídící Kontrola

"Cílem aplikace Řídící kontrola je automatizovaná a plně elektronická podpora pracovních postupů dle zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě. Řídící kontrola umožňuje organizaci provádět schvalovací procesy pro každou finanční nebo majetkovou operaci a při tom řádně dokladovat a zdůvodnit všechna učiněná rozhodnutí. Veškeré doklady o provedené řídící kontrola jsou podepsány zaručeným elektronickým podpisem a uloženy v elektronickém archivu."

Plants: image 1 0f 3 thumb
Plants: image 2 0f 3 thumb
Plants: image 3 0f 3 thumb